Advies bij een doorstart

Insolvensys is gespecialiseerd in de doorstart van bedrijven in moeilijkheden. Met doorstarten wordt bedoeld: de voortzetting van de bedrijfsvoering waaruit een positieve kasstroom voortkomt. Hierin zijn de bedrijfsactiviteiten en de activa de belangrijkste elementen die in het oog worden gehouden en doet de vennootschap van de onderneming er minder toe. Een doorstartproces wordt bij voorkeur doorlopen zonder dat een surseance of faillissement aan de orde is, dan kunnen immers de bedrijfsactiviteiten zonder commerciële schade binnen de bestaande vennootschap worden voortgezet. De maatregelen die tijdens deze fase genomen kunnen worden, worden hieronder bij corporate recovery worden beschreven.

Een bedrijf door zwaar weer loodsen kan alleen als de levensbedreigende situatie wordt weggenomen. Als het niet lukt om de angel te verwijderen en de uitgaande kasstromen niet in verhouding staan tot de binnenkomende kasstromen, kunnen de bedrijfsactiviteiten alleen voortgezet worden door deze over te brengen naar een andere vennootschap, na faillissement van de bestaande onderneming. Regelmatig zijn wij betrokken bij het aankoopproces om activa te kopen uit faillissement. Wij zijn ervan overtuigd dat faillissement in een aantal gevallen geen eindstation hoeft te zijn, liquidatie heeft alleen zin als er geen waarde kan worden toegevoegd door samenwerking.

Aankoopbegeleiding

Via Insolvensys kunt u interessante doorstartprofielen vinden. Ook kunt u via Insolvensys in contact worden gebracht met geïnteresseerde overnamekandidaten. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kopers en bestuurders gedurende het aankoopproces. Er komt nogal wat bij kijken om activa van de curator over te nemen. Een transactie is doorgaans binnen een week gerealiseerd, binnen enkele dagen na de uitspraak moet een bod uitgebracht worden en zal er zicht moeten zijn op een plaats in de markt met een gezonde exploitatie. Bij de overname van activa uit faillissement staat de op korte termijn beoogde herstart van de bedrijfsactiviteiten en de prijsbepaling centraal. Gedurende het overnameproces is snelheid heel belangrijk, maar ook branchekennis, cash en de informatie over de omstandigheden waardoor de vennootschap in deze situatie terecht is gekomen. Wij kunnen u helpen om de complexiteit terug te brengen, het nieuwe businessmodel op te zetten en er voor zorgen dat uw bod door de curator wordt geaccepteerd (en voorkomen dat u teveel betaalt!).

Corporate recovery

Wanneer een bedrijf in zwaar weer is gekomen en de continuïteit van de onderneming op het spel staat, worden hoge eisen gesteld aan het ondernemerschap. Specifieke kennis en vaardigheden zijn dan noodzakelijk om de onderneming weer in rustig vaarwater te brengen. Het juiste pallet aan (herstel-)maatregelen kan een naderend faillissement voorkomen en op langere termijn concurrentiekracht herwinnen. In essentie gaat het om het verbeteren van de randvoorwaarden waarbinnen een onderneming opereert zodat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet en tegelijk economische prestaties worden vergroot. Met andere woorden, eerst worden de bedreigingen weggenomen, daarna wordt de bedrijfsvoering zo ingericht dat er een structureel positieve kasstroom uit haar activiteiten voortvloeit.

Onze medewerkers zijn gespecialiseerde adviseurs die veel ervaring hebben met bedrijven in financiële moeilijkheden. Zij helpen u graag om u door het complexe proces van zwaar weer te loodsen. Wij richten ons voornamelijk op bedrijven waarin 5 tot 100 medewerkers werkzaam zijn. Wilt u vrijblijvend (en kosteloos) eens met ons van gedachten wisselen om uw bedrijfssituatie in te schatten, belt u ons dan om een afspraak te maken via 030 8793220. Uiteraard respecteren wij uw kwetsbaarheid en kunt u rekenen op onze volledige geheimhouding.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Advisering en begeleiding ter voorkoming van een faillissement (meer economisch dan juridische aanpak)
  • Zakelijk overleg met crediteuren om, indien mogelijk, te komen tot een akkoord
  • Advisering en begeleiding in surseance en/of in faillissement
  • Advisering en begeleiding van een doorstart bij faillissement
  • Aankoopbemiddeling van activa uit faillissement, waaronder afweging businessmodel en biedstrategie
  • Advisering en begeleiding bij het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid, schade en ander problemen met de curator na faillissement van een vennootschap
Vrijblijvend registreren Als geregistreerd gebruiker kunt u een eigen zoekprofiel opstellen en de resultaten daarvan direct bekijken. Registreer nu
Copyright © 2018 Insolvensys | disclaimer | privacy statement | home@insolvensys.nl
Donkeregaarde 2 - 3436 ZE Nieuwegein - 030-8793220 - kvk 27188760